Trinity Industries, Inc. (TRN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 49 700 143 200 167 300 221 800 91 000 178 100 132 000 120 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 278 700 194 800 233 000 438 200 451 400 637 800 644 800 704 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 569 300 508 800 513 800 505 000 464 000 435 500 471 100 512 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,58 0,66 0,78 1,31 1,17 1,87 1,65 1,61

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($49 700K + $0K + $278 700K) ÷ $569 300K
= 0,58


Analiza porównawcza

2022/Q2