Trinity Industries, Inc. (TRN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 105 700 114 000 91 700 81 900 79 600 58 500 49 700 143 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 368 700 400 700 430 900 343 300 331 300 291 200 278 700 194 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 607 600 653 800 641 400 588 200 548 500 575 500 569 300 508 800
Wskaźnik płynności szybkiej 0,78 0,79 0,81 0,72 0,75 0,61 0,58 0,66

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($105 700K + $0K + $368 700K) ÷ $607 600K
= 0,78


Analiza porównawcza

2023/Q4