Trinity Industries, Inc. (TRN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 833 200 1 098 000 874 400 1 020 900 2 137 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 513 800 471 100 546 000 580 400 615 400
Wskaźnik płynności bieżącej 1,62 2,33 1,60 1,76 3,47

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $833 200K ÷ $513 800K
= 1,62


Analiza porównawcza

2021