Trinity Industries, Inc. (TRN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 040 300 833 200 1 098 000 874 400 1 020 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 548 500 513 800 471 100 546 000 580 400
Wskaźnik płynności bieżącej 1,90 1,62 2,33 1,60 1,76

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 040 300K ÷ $548 500K
= 1,90


Analiza porównawcza

2022