Trinity Industries, Inc. (TRN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 977 300 1 516 000 1 999 400 3 005 100 2 509 100
Aktywa razem w tys. USD 8 724 300 8 235 900 8 701 800 8 701 400 7 989 200
Rotacja aktywów razem 0,23 0,18 0,23 0,35 0,31

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 977 300K ÷ $8 724 300K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022