Trinity Industries, Inc. (TRN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 516 000 1 999 400 3 005 100 2 509 100 3 662 800
Aktywa razem w tys. USD 8 235 900 8 701 800 8 701 400 7 989 200 9 543 200
Rotacja aktywów razem 0,18 0,23 0,35 0,31 0,38

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 516 000K ÷ $8 235 900K
= 0,18


Analiza porównawcza

2021