Trinity Industries, Inc. (TRN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 105 700 79 600 167 300 132 000 166 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 607 600 548 500 513 800 471 100 546 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,15 0,33 0,28 0,30

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($105 700K + $0K) ÷ $607 600K
= 0,17


Analiza porównawcza

2023