Trinity Industries, Inc. (TRN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 79 600 167 300 132 000 166 200 179 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 331 300 233 000 644 800 274 800 317 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 548 500 513 800 471 100 546 000 580 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,75 0,78 1,65 0,81 0,85

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($79 600K + $0K + $331 300K) ÷ $548 500K
= 0,75


Analiza porównawcza

2022