Trinity Industries, Inc. (TRN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 101,69 142,73 136,04 77,72 66,87
Cykl należności dni 45,11 61,16 56,10 117,71 33,38
Cykl zobowiązań dni 45,37 65,19 64,86 37,85 31,46
Cykl konwersji gotówki dni 101,43 138,69 127,28 157,59 68,79

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 101,69 + 45,11 – 45,37
= 101,43


Analiza porównawcza

2023