Trinity Industries, Inc. (TRN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 136,04 77,72 66,87 98,78 85,16
Cykl należności dni 56,10 117,71 33,38 46,11 39,73
Cykl zobowiązań dni 64,86 37,85 31,46 39,93 23,32
Cykl konwersji gotówki dni 127,28 157,59 68,79 104,96 101,58

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 136,04 + 56,10 – 64,86
= 127,28


Analiza porównawcza

2021