Trinity Industries, Inc. (TRN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 609 600 1 161 500 1 508 400 2 365 700 1 938 800
Zapasy w tys. USD 629 400 432 900 321 200 433 400 524 700
Rotacja zapasów 2,56 2,68 4,70 5,46 3,70

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 609 600K ÷ $629 400K
= 2,56


Analiza porównawcza

2022