Trinity Industries, Inc. (TRN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 609 600 1 161 500 1 508 400 2 365 700 1 938 800
Zobowiązania handlowe w tys. USD 287 500 206 400 156 400 203 900 212 100
Rotacja zobowiązań 5,60 5,63 9,64 11,60 9,14

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 609 600K ÷ $287 500K
= 5,60


Analiza porównawcza

2022