Standex International Corp. (SXI)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 36,71% 36,76% 35,64% 33,86% 34,75%
Marża zysku operacyjnego 12,83% 11,92% 11,08% 10,46% 10,98%
Marża zysku brutto 11,05% 8,03% 8,94% 8,29% 8,90%
Marża zysku netto 8,35% 5,56% 3,34% 8,58% 4,22%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Operacyjny ROA 10,09% 8,13% 7,19% 8,98% 10,40%
ROA 6,57% 3,79% 2,17% 7,37% 3,99%
Zwrot z kapitału całkowitego 13,99% 11,08% 10,13% 12,51% 14,80%
ROE 12,29% 7,20% 4,37% 14,63% 8,12%