Standex International Corp. (SXI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 104 844 136 367 118 809 93 145 109 602
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 45 210 23 504 18 870 30 872 10 558
Należności w tys. USD 123 605 122 633 106 351 121 211 136 576
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 150 768 143 709 122 877 141 615 161 341
Wskaźnik płynności szybkiej 1,82 1,97 1,99 1,73 1,59

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($104 844K + $45 210K + $123 605K) ÷ $150 768K
= 1,82


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Standex International Corp.
SXI
1,82
John Bean Technologies Corp
JBT
0,88
Middleby Corp.
MIDD
0,94