Standex International Corp. (SXI)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni 82,62 80,80 79,77 61,80 81,96
Cykl należności dni 61,35 68,21 64,21 55,89 57,41
Cykl zobowiązań dni 58,44 65,75 51,51 50,62 57,79
Cykl konwersji gotówki dni 85,52 83,26 92,47 67,08 81,57

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 82,62 + 61,35 – 58,44
= 85,52


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Cykl konwersji gotówki
Standex International Corp.
SXI
85,52
John Bean Technologies Corp
JBT
70,54
Middleby Corp.
MIDD
170,92