Standex International Corp. (SXI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 735 339 656 232 604 535 791 579 868 382
Aktywa razem w tys. USD 934 439 962 223 930 878 921 889 916 937
Rotacja aktywów razem 0,79 0,68 0,65 0,86 0,95

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $735 339K ÷ $934 439K
= 0,79


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Standex International Corp.
SXI
0,79
John Bean Technologies Corp
JBT
0,84
Middleby Corp.
MIDD
0,59