Standex International Corp. (SXI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 378 998 374 366 331 997 333 873 383 959
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 150 768 143 709 122 877 141 615 161 341
Wskaźnik płynności bieżącej 2,51 2,61 2,70 2,36 2,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $378 998K ÷ $150 768K
= 2,51


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Standex International Corp.
SXI
2,51
John Bean Technologies Corp
JBT
1,40
Middleby Corp.
MIDD
2,03