Standex International Corp. (SXI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 735 339 656 232 604 535 791 579 868 382
Property, plant and equipment w tys. USD 128 584 133 373 132 533 148 024 144 570
Rotacja aktywów trwałych 5,72 4,92 4,56 5,35 6,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $735 339K ÷ $128 584K
= 5,72


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Standex International Corp.
SXI
5,72
John Bean Technologies Corp
JBT
8,03
Middleby Corp.
MIDD
9,09