Standex International Corp. (SXI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 104 844 136 367 118 809 93 145 109 602
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 45 210 23 504 18 870 30 872 10 558
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 150 768 143 709 122 877 141 615 161 341
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,00 1,11 1,12 0,88 0,74

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($104 844K + $45 210K) ÷ $150 768K
= 1,00


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Standex International Corp.
SXI
1,00
John Bean Technologies Corp
JBT
0,40
Middleby Corp.
MIDD
0,30