Sherwin-Williams Co. (SHW)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 276 800 503 400 209 400 151 400 198 800 130 500 312 600 401 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 438 400 510 200 584 400 524 400 518 800 541 300 552 800 573 100
Należności w tys. USD 2 467 900 2 940 900 3 117 800 2 909 200 2 563 600 2 897 600 2 982 500 2 783 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 626 900 6 623 200 6 339 100 6 306 000 5 960 700 6 096 000 7 198 200 6 953 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,48 0,60 0,62 0,57 0,55 0,59 0,53 0,54

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($276 800K + $438 400K + $2 467 900K) ÷ $6 626 900K
= 0,48


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Sherwin-Williams Co.
SHW
0,48
Axalta Coating Systems Ltd
AXTA
1,45
PPG Industries, Inc.
PPG
1,05
RPM International, Inc.
RPM
1,45