Sherwin-Williams Co. (SHW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 12 823 800 11 401 900 9 679 100 9 864 700 10 115 900
Zapasy w tys. USD 2 626 500 1 927 200 1 804 100 1 889 600 1 815 280
Rotacja zapasów 4,88 5,92 5,37 5,22 5,57

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $12 823 800K ÷ $2 626 500K
= 4,88


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zapasów
Sherwin-Williams Co.
SHW
4,88
PPG Industries, Inc.
PPG
4,88
RPM International, Inc.
RPM
3,53