Sherwin-Williams Co. (SHW)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 12 293 800 12 823 800 11 401 900 9 679 100 9 864 700
Zapasy w tys. USD 2 329 800 2 626 500 1 927 200 1 804 100 1 889 600
Rotacja zapasów 5,28 4,88 5,92 5,37 5,22

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $12 293 800K ÷ $2 329 800K
= 5,28


Analiza porównawcza

2023