Sherwin-Williams Co. (SHW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 512 900 5 907 700 5 053 700 4 591 400 4 631 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 626 900 5 960 700 5 719 500 4 594 400 4 521 900
Wskaźnik płynności bieżącej 0,83 0,99 0,88 1,00 1,02

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 512 900K ÷ $6 626 900K
= 0,83


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Sherwin-Williams Co.
SHW
0,83
Axalta Coating Systems Ltd
AXTA
1,98
PPG Industries, Inc.
PPG
1,47
RPM International, Inc.
RPM
2,14