Sherwin-Williams Co. (SHW)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 907 700 5 053 700 4 591 400 4 631 700 4 344 490
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 960 700 5 719 500 4 594 400 4 521 900 4 297 750
Wskaźnik płynności bieżącej 0,99 0,88 1,00 1,02 1,01

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 907 700K ÷ $5 960 700K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Sherwin-Williams Co.
SHW
0,99
PPG Industries, Inc.
PPG
1,52
RPM International, Inc.
RPM
1,56