Sherwin-Williams Co. (SHW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 165 700 226 600 161 800 155 505 204 213
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 608 400 482 600 491 400 354 939 355 697
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 719 500 4 594 400 4 521 900 4 297 750 3 987 180
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,14 0,15 0,14 0,12 0,14

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($165 700K + $608 400K) ÷ $5 719 500K
= 0,14


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Sherwin-Williams Co.
SHW
0,14
PPG Industries, Inc.
PPG
0,30
RPM International, Inc.
RPM
0,25