Sherwin-Williams Co. (SHW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 198 800 165 700 226 600 161 800 155 505
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 518 800 608 400 482 600 491 400 354 939
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 960 700 5 719 500 4 594 400 4 521 900 4 297 750
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,12 0,14 0,15 0,14 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($198 800K + $518 800K) ÷ $5 960 700K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Sherwin-Williams Co.
SHW
0,12
Axalta Coating Systems Ltd
AXTA
0,57
PPG Industries, Inc.
PPG
0,34
RPM International, Inc.
RPM
0,37