Sherwin-Williams Co. (SHW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 503 400 209 400 151 400 198 800 130 500 312 600 401 100 165 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 510 200 584 400 524 400 518 800 541 300 552 800 573 100 608 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 623 200 6 339 100 6 306 000 5 960 700 6 096 000 7 198 200 6 953 100 5 719 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,15 0,13 0,11 0,12 0,11 0,12 0,14 0,14

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($503 400K + $510 200K) ÷ $6 623 200K
= 0,15


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Sherwin-Williams Co.
SHW
0,15
Axalta Coating Systems Ltd
AXTA
0,54
PPG Industries, Inc.
PPG
0,34
RPM International, Inc.
RPM
0,45