Sherwin-Williams Co. (SHW)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 993 500 2 660 700 2 854 200 2 425 400 1 890 370
Aktywa razem w tys. USD 22 594 000 20 666 700 20 401 600 20 496 200 19 134 300
Operacyjny ROA 13,25% 12,87% 13,99% 11,83% 9,88%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $2 993 500K ÷ $22 594 000K
= 13,25%


Analiza porównawcza

2022