Sherwin-Williams Co. (SHW)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 148 900 19 944 600 18 361 700 17 900 800 17 534 500
Property, plant and equipment w tys. USD 2 207 000 1 867 300 1 834 500 1 835 200 1 776 840
Rotacja aktywów trwałych 10,04 10,68 10,01 9,75 9,87

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $22 148 900K ÷ $2 207 000K
= 10,04


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Sherwin-Williams Co.
SHW
10,04
PPG Industries, Inc.
PPG
5,30
RPM International, Inc.
RPM
6,08