Sherwin-Williams Co. (SHW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 23 051 900 22 148 900 19 944 600 18 361 700 17 900 800
Aktywa razem w tys. USD 22 954 400 22 594 000 20 666 700 20 401 600 20 496 200
Rotacja aktywów razem 1,00 0,98 0,97 0,90 0,87

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $23 051 900K ÷ $22 954 400K
= 1,00


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Sherwin-Williams Co.
SHW
1,00
Axalta Coating Systems Ltd
AXTA
0,71
PPG Industries, Inc.
PPG
0,84
RPM International, Inc.
RPM
1,07