Sherwin-Williams Co. (SHW)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 944 600 18 361 700 17 900 800 17 534 500 14 983 800
Aktywa razem w tys. USD 20 666 700 20 401 600 20 496 200 19 134 300 19 958 400
Rotacja aktywów razem 0,97 0,90 0,87 0,92 0,75

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $19 944 600K ÷ $20 666 700K
= 0,97


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Sherwin-Williams Co.
SHW
0,97
PPG Industries, Inc.
PPG
0,79
RPM International, Inc.
RPM
1,00