Service Corp. International (SCI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 172 516 157 831 191 938 167 965 206 242 300 556 268 626 406 947
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 31 789 32 219 22 090 52 315 31 979 26 488 18 966 40 274
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 688 333 767 399 799 280 706 588 715 111 775 205 728 261 724 262
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,25 0,27 0,31 0,33 0,42 0,39 0,62

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($172 516K + $31 789K) ÷ $688 333K
= 0,30


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Service Corp. International
SCI
0,30
Matthews International Corp.
MATW
0,43