Service Corp. International (SCI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 221 557 191 938 268 626 230 857 186 276
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 640 22 090 18 966 19 129 20 290
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 749 100 799 280 728 261 815 934 556 719
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,33 0,27 0,39 0,31 0,37

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($221 557K + $22 640K) ÷ $749 100K
= 0,33


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Service Corp. International
SCI
0,33
Matthews International Corp.
MATW
0,46