Service Corp. International (SCI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 286 290 3 511 510 3 230 780 3 190 170 3 095 030
Aktywa razem w tys. USD 31 382 400 14 515 400 13 677 400 12 693 200 12 864 500
Rotacja aktywów razem 0,26 0,24 0,24 0,25 0,24

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $8 286 290K ÷ $31 382 400K
= 0,26


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Service Corp. International
SCI
0,26
Matthews International Corp.
MATW
0,94