Service Corp. International (SCI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 099 780 4 108 660 4 143 140 3 511 510 3 230 780
Aktywa razem w tys. USD 16 355 400 15 066 000 15 691 200 14 515 400 13 677 400
Rotacja aktywów razem 0,25 0,27 0,26 0,24 0,24

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 099 780K ÷ $16 355 400K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Service Corp. International
SCI
0,25
Matthews International Corp.
MATW
1,00