Service Corp. International (SCI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 099 780 4 108 660 4 143 140 3 511 510 3 230 780 3 190 170 3 095 030
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 007 970 2 954 060 2 839 530 2 534 680 2 470 200 2 429 850 2 372 840
Zysk ze sprzedaży brutto 1 091 810 1 154 600 1 303 610 976 827 760 580 760 322 722 189
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 157 368 237 248 138 107 141 066 126 886 145 499 154 423
Zysk operacyjny 934 439 917 354 1 165 510 835 761 633 694 614 823 567 766
Koszty odsetek netto 239 447 172 109 150 610 163 063 185 843 181 556 169 125
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 708 606 755 628 1 045 500 662 060 464 432 441 732 400 258
Podatek dochodowy 170 945 189 594 242 248 145 923 94 661 -5 826 -146 589
Udziały niekontrolujące 344 696 313 230 175 350 184
Zysk (strata) netto 537 317 565 338 802 939 515 907 369 596 447 208 546 663