Service Corp. International (SCI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 679 060 2 534 680 2 470 200 2 429 850 2 372 840
Zapasy w tys. USD 51 870 23 929 25 118 24 950 25 378
Rotacja zapasów 109,49 105,93 98,34 97,39 93,50

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $5 679 060K ÷ $51 870K
= 109,49


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zapasów
Service Corp. International
SCI
109,49
Matthews International Corp.
MATW
5,50