Service Corp. International (SCI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 007 970 2 954 060 2 839 530 2 534 680 2 470 200
Zapasy w tys. USD 33 597 31 740 25 935 23 929 25 118
Rotacja zapasów 89,53 93,07 109,49 105,93 98,34

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 007 970K ÷ $33 597K
= 89,53


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zapasów
Service Corp. International
SCI
89,53
Matthews International Corp.
MATW
5,00