Service Corp. International (SCI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 498 286 359 846 441 060 376 152 373 553
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 749 100 799 280 728 261 815 934 556 719
Wskaźnik płynności bieżącej 0,67 0,45 0,61 0,46 0,67

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $498 286K ÷ $749 100K
= 0,67


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Service Corp. International
SCI
0,67
Matthews International Corp.
MATW
1,64