Service Corp. International (SCI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 954 060 2 839 530 2 534 680 2 470 200 2 429 850
Zobowiązania handlowe w tys. USD 177 970 204 094 186 401 174 494 173 361
Rotacja zobowiązań 16,60 13,91 13,60 14,16 14,02

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 954 060K ÷ $177 970K
= 16,60


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
Service Corp. International
SCI
16,60
Matthews International Corp.
MATW
10,22