Service Corp. International (SCI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 537 252 230 857 186 276 198 850 330 039
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 932 19 129 20 290 18 267 18 374
Należności w tys. USD 239 372 96 664 87 576 82 158 98 880
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 456 520 815 934 556 719 555 600 828 979
Wskaźnik płynności szybkiej 0,56 0,42 0,53 0,54 0,54

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($537 252K + $37 932K + $239 372K) ÷ $1 456 520K
= 0,56


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Service Corp. International
SCI
0,56
Matthews International Corp.
MATW
0,97