Service Corp. International (SCI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 221 557 191 938 268 626 230 857 186 276
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 640 22 090 18 966 19 129 20 290
Należności w tys. USD 220 122 103 699 119 686 96 664 87 576
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 749 100 799 280 728 261 815 934 556 719
Wskaźnik płynności szybkiej 0,62 0,40 0,56 0,42 0,53

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($221 557K + $22 640K + $220 122K) ÷ $749 100K
= 0,62


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Service Corp. International
SCI
0,62
Matthews International Corp.
MATW
0,98