Service Corp. International (SCI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Rotacja zapasów 89,53 87,37 86,30 84,04 93,07 92,59 87,72 82,51
Rotacja należności 18,63 18,91 48,18 39,90 39,62 47,70 44,73 40,55
Rotacja zobowiązań 14,79 16,60
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 4,08 4,18 4,23 4,34 3,92 3,94 4,16 4,42
Cykl należności dni 19,60 19,30 7,58 9,15 9,21 7,65 8,16 9,00
Cykl zobowiązań dni 24,68 21,99

Długoterminowe

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Rotacja aktywów trwałych 0,91 0,92 0,93 0,93 0,96 0,98 1,00 1,01
Rotacja aktywów razem 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,27