Otter Tail Corporation (OTTR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 823 821 734 014 624 432 689 581
Aktywa razem w tys. USD 2 901 660 2 754 830 2 578 350 2 273 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,28 0,27 0,24 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $823 821K ÷ $2 901 660K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022