Otter Tail Corporation (OTTR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 118 996 1 537 1 163 21 199
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 43 411 44 374 27 545 26 692
Należności w tys. USD 144 393 174 953 113 959 109 118
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 237 636 387 699 436 786 189 741
Wskaźnik płynności szybkiej 1,29 0,57 0,33 0,83

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($118 996K + $43 411K + $144 393K) ÷ $237 636K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022