Otter Tail Corporation (OTTR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 708 335 613 106 437 251 486 441
Zobowiązania handlowe w tys. USD 104 400 135 089 130 805 120 775
Rotacja zobowiązań 6,78 4,54 3,34 4,03

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $708 335K ÷ $104 400K
= 6,78


Analiza porównawcza

2022