Otter Tail Corporation (OTTR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 452 752 369 354 234 832 254 860
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 237 636 387 699 436 786 189 741
Wskaźnik płynności bieżącej 1,91 0,95 0,54 1,34

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $452 752K ÷ $237 636K
= 1,91


Analiza porównawcza

2022