Otter Tail Corporation (OTTR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 460 210 1 196 840 890 107 919 503
Aktywa razem w tys. USD 2 901 660 2 754 830 2 578 350 2 273 600
Rotacja aktywów razem 0,50 0,43 0,35 0,40

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 460 210K ÷ $2 901 660K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022