Otter Tail Corporation (OTTR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 460 210 1 196 840 890 107 919 503
Property, plant and equipment w tys. USD 2 212 720 2 124 600 2 049 270 1 753 790
Rotacja aktywów trwałych 0,66 0,56 0,43 0,52

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 460 210K ÷ $2 212 720K
= 0,66


Analiza porównawcza

2022