Otter Tail Corporation (OTTR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 4,85 4,13 4,74 4,97
Rotacja należności 10,11 6,84 7,81 8,43
Rotacja zobowiązań 6,78 4,54 3,34 4,03
Rotacja kapitału pracującego 6,79 14,12

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 75,21 88,40 76,94 73,42
Cykl należności dni 36,09 53,36 46,73 43,31
Cykl zobowiązań dni 53,80 80,42 109,19 90,62

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 0,66 0,56 0,43 0,52
Rotacja aktywów razem 0,50 0,43 0,35 0,40