Newell Brands Inc (NWL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 332 000 396 000 317 000 271 000 287 000 636 000 323 000 344 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 296 000 362 000 300 000 326 000 312 000 483 000 350 000 349 000
Należności w tys. USD 1 195 000 1 212 000 1 285 000 1 218 000 1 250 000 1 502 000 1 562 000 1 421 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 897 000 3 019 000 3 060 000 3 291 000 3 078 000 4 108 000 4 630 000 3 183 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,65 0,62 0,55 0,60 0,64 0,48 0,66

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($332 000K + $296 000K + $1 195 000K) ÷ $2 897 000K
= 0,63