Newell Brands Inc (NWL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 287 000 636 000 323 000 344 000 880 000 494 000 637 000 682 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 312 000 483 000 350 000 349 000 650 000 338 000 285 000 272 000
Należności w tys. USD 1 250 000 1 502 000 1 562 000 1 421 000 3 000 000 1 686 000 1 717 000 1 530 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 078 000 4 108 000 4 630 000 3 183 000 6 634 000 3 709 000 3 776 000 3 363 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,60 0,64 0,48 0,66 0,68 0,68 0,70 0,74

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($287 000K + $312 000K + $1 250 000K) ÷ $3 078 000K
= 0,60