Newell Brands Inc (NWL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 052 000 8 524 000 4 628 000 4 109 900 7 748 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 078 000 6 634 000 3 621 000 2 978 000 3 330 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,32 1,28 1,28 1,38 2,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 052 000K ÷ $3 078 000K
= 1,32