Newell Brands Inc (NWL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 354 000 4 052 000 4 262 000 4 628 000 4 109 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 897 000 3 078 000 3 317 000 3 621 000 2 978 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,16 1,32 1,28 1,28 1,38

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 354 000K ÷ $2 897 000K
= 1,16