Newell Brands Inc (NWL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 133 000 9 459 000 10 589 000 9 385 000 9 714 900
Property, plant and equipment w tys. USD 1 212 000 1 184 000 1 204 000 1 176 000 1 154 900
Rotacja aktywów trwałych 6,71 7,99 8,79 7,98 8,41

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $8 133 000K ÷ $1 212 000K
= 6,71