Newell Brands Inc (NWL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 3,65 3,85 4,04 3,55 3,86
Rotacja należności 7,06 5,59 5,28 4,66 5,51
Rotacja zobowiązań 4,34 4,13 5,90 5,51 5,48
Rotacja kapitału pracującego 11,21 9,32 8,58 1,95 8,37

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 99,95 94,81 90,28 102,78 94,49
Cykl należności dni 51,70 65,26 69,19 78,27 66,21
Cykl zobowiązań dni 84,08 88,33 61,89 66,19 66,61

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 8,79 7,98 8,41 9,32 8,63
Rotacja aktywów razem 0,75 0,64 0,62 0,49 0,44