Newell Brands Inc (NWL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 880 000 981 000 348 600 495 700 485 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 650 000 331 000 313 100 278 000 415 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 634 000 3 621 000 2 978 000 3 330 000 4 316 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,36 0,22 0,23 0,21

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($880 000K + $650 000K) ÷ $6 634 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Newell Brands Inc
NWL
0,23
Tupperware Brands Corporation
TUP
0,52