Newell Brands Inc (NWL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 287 000 440 000 981 000 348 600 495 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 312 000 325 000 331 000 313 100 278 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 078 000 3 317 000 3 621 000 2 978 000 3 330 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,23 0,36 0,22 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($287 000K + $312 000K) ÷ $3 078 000K
= 0,19