Newell Brands Inc (NWL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 317 000 271 000 287 000 636 000 323 000 344 000 440 000 494 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 300 000 326 000 312 000 483 000 350 000 349 000 325 000 338 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 060 000 3 291 000 3 078 000 4 108 000 4 630 000 3 183 000 3 317 000 3 709 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,20 0,18 0,19 0,27 0,15 0,22 0,23 0,22

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($317 000K + $300 000K) ÷ $3 060 000K
= 0,20