Newell Brands Inc (NWL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 459 000 10 589 000 9 385 000 9 714 900 8 630 900
Aktywa razem w tys. USD 13 262 000 14 179 000 14 700 000 15 642 000 17 716 400
Rotacja aktywów razem 0,71 0,75 0,64 0,62 0,49

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $9 459 000K ÷ $13 262 000K
= 0,71