Newell Brands Inc (NWL)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 625 000 7 293 000 6 306 000 6 495 500 5 622 100
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 062 000 1 680 000 1 526 000 1 101 400 1 019 500
Rotacja zobowiązań 6,24 4,34 4,13 5,90 5,51

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $6 625 000K ÷ $1 062 000K
= 6,24