NRG Energy Inc. (NRG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 10 133 000 7 976 000 7 966 000 8 691 000 5 803 000
Kapitał własny w tys. USD 2 906 000 3 828 000 3 600 000 1 680 000 1 658 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 3,49 2,08 2,21 5,17 3,50

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $10 133 000K ÷ $2 906 000K
= 3,49


Analiza porównawcza

2023