NRG Energy Inc. (NRG)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 2 187 000 510 000 4 438 000 268 000 -2 153 000
Aktywa razem w tys. USD 23 182 000 14 902 000 12 531 000 10 628 000 23 318 000
ROA 9,43% 3,42% 35,42% 2,52% -9,23%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $2 187 000K ÷ $23 182 000K
= 9,43%


Analiza porównawcza

2021