NRG Energy Inc. (NRG)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD -256 000 1 221 000 2 187 000 510 000 4 438 000
Aktywa razem w tys. USD 26 038 000 29 146 000 23 182 000 14 902 000 12 531 000
ROA -0,98% 4,19% 9,43% 3,42% 35,42%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-256 000K ÷ $26 038 000K
= -0,98%


Analiza porównawcza

2023