NRG Energy Inc. (NRG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 10 133 000 7 976 000 7 966 000 8 691 000 5 803 000
Aktywa razem w tys. USD 26 038 000 29 146 000 23 182 000 14 902 000 12 531 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,39 0,27 0,34 0,58 0,46

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $10 133 000K ÷ $26 038 000K
= 0,39


Analiza porównawcza

2023