NRG Energy Inc. (NRG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 966 000 8 691 000 5 803 000 6 449 000 15 716 000
Aktywa razem w tys. USD 23 182 000 14 902 000 12 531 000 10 628 000 23 318 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,34 0,58 0,46 0,61 0,67

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $7 966 000K ÷ $23 182 000K
= 0,34


Analiza porównawcza

2021